Farum Sø

Farum Sø ligger i Mølleådalen nordvest for København, umiddelbart syd for Farum og nord for Værløse. Det er den tredjestørste sø i Mølleåens vandløbssystem efter Furesø og Bagsværd Sø. I søen findes to øer, Svaneholm og Klavs Nars Holm – sidtsnævnte er privatejet og beboet.

I store dele af Farum Sø er bunden sandet, og undergrundsvegetationen er derfor generelt meget fattig. Rørskoven langs søen har stor betydning for områdets fugleliv. Søens varierede fugleliv, eks. hvinand og stor skallesluger, kan bl.a. iagttages fra Fugletårnet , der ligger ved den sydlige søbred.
Farum sø
•Lystfiskeri er udlejet til SU (Sjællandske Sports- og lystfiskerforeningers samarbejdsudvalg). Kontakt SU .
•Bredfiskeri er tilladt for alle med gyldigt lystfiskertegn. Dog er færdsel i siv- og rørskov samt brug af waders ikke tilladt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *