Arresø

Arresø er Danmarks største sø målt efter areal. Søen har afløb til Roskilde Fjord gennem Arresø Kanal i Frederiksværk. Der er en lang række tilløb til Arresø, hvoraf Pøleå er det mest betydende. Langs Arresøs vestside er der flere højdedrag (f.eks. Maglehøj ved Frederiksværk og Arrenakke Bakke), hvorfra der er en fornem udsigt over Arresø. Øst for Frederiksværk strækker halvøen Arrenæs sig ud i Arresø

Der er registreret 12 arter af fisk – noget over gennemsnittet for danske søer – men forventeligt i forhold til søens størrelse.

Arresø

Den grøn-brune farve, som søen har haft i århundreder, skyldes den lave gennemstrømning og relativt lave vandstand som i sommerhalvåret gør vandet modtageligt for solvarme og følgende algevækst.

Vandet i Arresø er forurenet i en grad, som gør det uegnet til badning. Forureningen tog fart i begyndelsen af 1900-tallet, da Hillerød omkring 1920’erne blev kloakeret og ledte urenset spildevand ud i Pøleå og dermed til Arresø. Mængden af spildevand var steget drastisk da mange boliger havde fået installeret moderne vandskyllende klosetter; men den stigende industrialisering var også en væsentlig faktor i forureningen. Men først i 1950’erne gik det for alvor galt: I et halvt århundrede modtog søen fra omegnskommunerne Helsinge, Hillerød, Frederiksværk og Skævinge så meget spildevand, at Arresø blev en af landets mest forurenede søer. Der er i de efterfølgende år gennemført flere tiltag for at forbedre tilstanden i Arresø i form af renseanlæg og genopretning af småsøer i oplandet til søen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *