Esrom Sø

Esrum sø er Danmarks næststørste sø. Den har et overfladeareal på 17,3 km²
Største dybde er 22,3 m. Med en gennemsnitsdybde på 13,5 m, har søen et vandvolumen på 233 mill. m³, hvilket er Danmarks største.

Søen har form som et stort badekar med dybe skrænter ikke langt fra bredden og en stor relativt flad bund. Den er dannet under sidste istid, formentlig ved at en stor isblok er blevet efterladt på stedet.
Esrum Sø
erhvervsfiskeriet på søen.
Ålefiskeriet var da faldet fra ca. 14 tons årligt til 388kg.
Esrum Sø’s fiskebestand består af søørred, ål, gedde, aborre, hork, brasen, skalle, suder og løje.
Blandt lystfiskere er søen specielt kendt for sine flotte gedder og store bestand af aborre.
Der findes en lille bestand af søørreder. Den største søørred fanget i 1996 var en hanfisk på 8,25 kg hvilket er danmarksrekord.

esrom søSiden erhvervsfiskeriets ophør har ålefiskeri været tilladt.
På et møde i Brugerrådet for Esrum Sø d. 30. 3. 2009 er det besluttet at give fiskeriet frit, dog må der ikke ske færdsel i rørzonen.
Ålestangning, brug af selvfangende redskaber som f. eks. krogline, samt fiskeri med ruser og net (undtagen sænkenet til fangst af agnfisk) er ikke tilladt.
Regler for fiskeri i Esrum Sø

Lystfiskeri i Esrum Sø er tilladt.

Lystfiskeri må drives med stang og løse liner.
Sejlads med motordrevet fartøj må ikke finde sted i tiden fra 1½
time efter solnedgang til 1½ time før solopgang.
Ålestangning, brug af selvfangende redskaber som f. eks. krogline,
samt fiskeri med ruser og net (undtagen sænkenet til fangst af
agnfisk) er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at forfodre.
Det obligatoriske fisketegn skal medbringes og fremvises på forlangende.

Opmærksomheden henledes på at:
Al færdsel i fuglereservatet i Møllekrogen er forbudt.

Ved lystfiskeri i Danmark, herunder også i Esrum Sø, skal man have fisketegn. Lystfiskertegnet kan købes på nettet, læs mere herom på Fiskedirektoratets hjemmeside

Oplandsarealet til søen (det landareal hvorfra søen modtager nedbør) er kun på 62 km², hvilket er lille i forhold til søens størrelse. Kun godt 3 gange søens areal. Tilløbene til Esrum sø består af mange små bække. Derudover forsynes søen med vand via nedbør og indsivning af grundvand. Søens afløb sker gennem Esrum Å fra søens nordende til Dronningmølle på nordkysten af Sjælland.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *