Fredning mindstemål

Mindstemål for           fisk i fersk- og saltvand

          Art

Mindstemål

          Note

Aborre

20 cm

I saltvand
Aborre

Ingen

I ferskvand
Bars

36 cm

 
Bækørred

30 cm

I ferskvand
          Ferskvandskrebs

9 cm

 
Gedde

40 cm

I ferskvand
Gedde

60 cm

I saltvand
Gulål

35,5 cm

I saltvand. I           Limfjorden 38 cm, i Ringkøbing, Nissum og Stadil fjorde 29,5 cm
Gulål

45 cm

I ferskvand
Havørred

40 cm

 
Havål

58 cm

 
Helt

36 cm

I Ringkøbing           Fjord: 34 cm
          Hestemakrel

15 cm

 
Hvilling

23 cm

 
Ising

25 cm

Nordsøen,           Østersøen og Bælterne
Ising

23 cm

Skagerak og           Kattegat
Kuller

35 cm

Østersøen og           Bælterne
Kuller

32 cm

Nordsøen,           Skagerak og Kattegat
Kulmule

40 cm

 
Laks

60 cm

 
Lubbe

30 cm

 
Malle

15 cm

 
Multe

20 cm

 
Pighvar

30 cm

 
Rødspætte

27 cm

 
Rødtunge

26 cm

 
Sandart

50 cm

I ferskvand og           Randers Fjord
Sej

40 cm

(Mørksej)
Skrubbe

25,5 cm

 
Skærising

28 cm

 
          Slethvarre

30 cm

 
Stalling

33 cm

 
Stamsild

30 cm

 
Sø-ørred

40 cm

 
Søtunge

24,5 cm

 
Torsk

40 cm

Nordsøen og           Skagerrak
Torsk

38 cm

Østersø og           bælterne, underområde 22-32
Torsk

35 cm

Limfjorden og           Kattegat
Tunge

24, 5 cm

 
Ålekvabbe

23,0 cm

 

      For hornfisk og regnbueørred er der ikke fastsat mindstemål.

 

Fredningstider i           ferskvand

Art

Start

Slut

Note

Bækørred

16/11

15/1

 
          Ferskvandskrebs

1/10

1/10

31/7

31/3

HunkrebsHankrebs
Gedde

1/4

30/4

 
Havørred

16/11

15/1

 
Helt og           Heltling

1/11

31/1

 
Laks

16/11

15/1

 
Sandart

1/5

31/5

 
Skrubbe

15/2

14/5

Hunskrubber med           rogn
Snæbel

1/1

31/12

Totalfredet
Stalling

15/3

15/5

 
Sø-ørred

16/11

15/1

 

Fredningstider i           saltvand

          Art

Start

Slut

Note

Havørred

16/11

15/1

Havørred i           gydedragt (farvede fisk)
Helt

1/11

31/1

I Ringkøbing og           Stadil fjorde er helt dog fredet i perioden 1. november – 28.(29.)           februar
Laks

16/11

15/1

Laks i gydedragt           (farvede fisk)
Rødspætte           (Hun)

15/1

30/4

Skagerak,           Kattegat, Vestlige Østersø, Øresund, Isefjorden, Roskilde Fjord,           Limfjorden.
Skrubbe           (Hun)

1/2

30/4

Vestlige Østersø           og Lillebæltsområdet (område 22).
Snæbel

1/1

31/12

Totalfredet
Ålekvabbe

15/9

31/1

Drægtige hunner

      Bemærk: I salte vande gælder fredning af laks og ørred kun farvede fisk,    dvs. fisk i yngledragt. I fredningsperioden må kun helt blanke fisk med  løse skæl hjembringes.

Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt  genudsættes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *