Konditionsfaktor

Konditionsfaktor viser den Standard vægt i fisk er den typiske eller forventede vægt ved en given samlet længde af en bestemt art af fisk. De fleste standard vægt ligninger for ferskvandsfisk.

Weight-længde kurver er udviklet af veje og måle prøver af fisk fra befolkningen. Metoder til at opnå sådanne prøver omfatter Creel undersøgelser eller målinger af fisk fanget af erhvervsfiskere, lystfiskere og / eller af forskerne selv. Nogle forskere bruger støbte net, trotlines eller andre midler til at fange mange individuelle fisk på én gang for måling. For at bestemme en standard vægt ligning, er flere datasæt eller vægt-længde relationer repræsenterer en art over dens rækkevidde brugt.

Standard vægt ligning for largemouth bas [1] og ferskvandskvabbe [2] (fisk).
Da fisk vokse i længden, de øger i vægt. Forholdet mellem vægt og længde er ikke lineær. Forholdet mellem længden (L) og vægt (W) kan udtrykkes som:
W = aL ^ b \! \,
Når ligningen er for standard vægt, er standard vægt for en given længde skrives som Ws. Eksponenten b er tæt på 3,0 for de fleste arter. Koefficienten a varierer mellem arter. Hvis eksponenten b er større end tre for en bestemt fiskeart, der arter tendens til at blive relativt federe eller have mere omkreds, som det vokser længere. For largemouth bas, er værdien af ​​b 3,273. Hvis eksponenten b er mindre end tre for en bestemt fiskeart, at arterne har tendens til at være mere strømlinet. For ferskvandskvabbe er værdien af ​​b 2,898 [3]. Mens standard vægt for en largemouth bas, der er 500 mm lang er omkring 2 kg, standard vægt for en ferskvandskvabbe der er 500 mm lang, er kun omkring 0,9 kg.

Standard vægtningskurver er ofte baseret på den 75. percentil vægtdata snarere end gennemsnittet af alle de tilgængelige data. Murphy et al. (1991) foreslog, at det er at foretrække, at standard vægt ligninger repræsenterer hele det geografiske udbredelsesområde for en art, og at de skal bruges til sammenligning snarere end styringsmål. [4] Praktisk, er vægten længde ligninger ofte udviklet til delpopulationer fra bestemte geografiske områder, men disse er forskellige fra standard vægt relationer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *