Dybdekort Danske søer

Farum Sø

Farum Sø

Farum Sø ligger i Mølleådalen nordvest for København, umiddelbart syd for Farum og nord for Værløse. Det er den tredjestørste sø i Mølleåens vandløbssystem efter Furesø og Bagsværd Sø. I søen findes to øer, Svaneholm og Klavs Nars Holm - sidtsnævnte e...
Hjulby Sø

Hjulby Sø

Hjulby Sø, som gennemstrømmes af Ladegårds Å, tilhører den kalkrige, klarvandede, ferske og lavvandede søtype. Hjulby Mose ligger ved siden af.

Ladegaard Sø

kommer snart
Pedersborg Sø

Pedersborg Sø

Pedersborg Sø er på 14,3 hektar med gennemsnitlig dybde på ca. 3 meter. Største dybde er i den nordlige ende og på 5,7 meter. Søen er 2,5 km i omkreds. Grundet omfattende bundvendinger, senest i 1995, har fiskebestanden haft det svært - men nu trives...