Fiskeregler for lystfiskeri

Fiskeregler for lystfiskeri på Naturstyrelsens arealer – Den frie fiskeri

Den frie fiskeri er områder på Naturstyrelsens arealer, hvor fiskeri er tilladt, når følgende regler overholdes:
•Ved lystfiskeri i Naturstyrelsens ferske vande må du kun anvende de traditionelle lystfiskerimetoder og -redskaber til flue-, sliinne-, liirke- og medefiskeri med en til to stænger lir. lystfisker. Det gælder medmindre andet er tilladt af det lokale statsskovdistrikt.
•Lystfiskeri fra båd eller lignende er normalt ikke tilladt og kræver i alle tilfælde tilladelse fra det lokale statsskovdistrikt.
•Undgå af hensyn til naturen at anvende fiskegrej af bly.
•Der må ikke anvendes forfodring.
•Tag hensyn til gydeliladser og ynglende fugle. Det er ikke tilladt at færdes i rørbevoksninger, dvs. bredzoner af rørsumli og rørskov, ligesom nedslidning af søbredder og åbrinker m.v. skal undgås. Stumlier af fiskesnører og andet affald må ikke efterlades. Såkaldte fletliner af kevlar m.v. og liner af fluorocarbon nedbrydes kun meget langsomt i naturen, og selv efterladte stumlier af almindelig fiskesnøre kan virke som snarer, der “fanger” fugle og mindre dyr.
•Af hensyn til smitterisiko og uønsket sliredning af fiskearter må der ikke anvendes agnfisk eller rogn (fiskeæg), der kommer fra andre fiskevande.
•Hvor der sælges dagkort, kan der lokalt være begrænsninger i salget, eller der kan være færdselsregulerende foranstaltninger.
•Hvor særlige forhold taler for det, kan Naturstyrelsen med øjeblikkelig virkning stolilie et fiskeri, indføre skærliede mindstemål eller udvide fredningstider og -zoner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *